Typ- och teckensnitt

Teckensnitt och typsnitt är inte direkt en ny företeelse. Sedan tryckkonsten utvecklades har typsnitt på ett eller annat sätt stått för standardiserad framställning av bokstäver, siffror och tecken. Som systemet ser ut i dagsläget har ett antal typ- och teckensnitt kommit att bli synonyma med viss sorters verksamhet. Ofta förväntar man sig omedvetet att en tidning har ett visst utseende på texten medan en hemsida har ett annat.

Typsnitt

Med typsnitt åsyftas en viss uppsättning av tecken, siffror och bokstäver som alla delar ett gemensamt utseende. Många av dagens typsnitt har blivit så kända att fler känner till vad de heter än vad de är tänkta att användas för. Times New Roman är ett sådant typsnitt. Ursprungligen utvecklades det för att användas i artiklar av brittiska dagstidningen The Times. Helvetica framställdes i linjär grotesk stil under sent 1950-tal. Sedan dess har det kommit att bli ett av världens mest använda typsnitt. Arial blev en informell standard sedan Microsoft valde att inkludera det som standardtypsnitt för sina operativsystem. Det blev snabbt känt som effektivt för datorskärmar då dess tunna linjer gjorde att det var väldigt lättläst och effektivt för begränsade ytor.

typsnitt-1

Spelar det någon roll vilket typsnitt man använder?

Då typsnitt har kommit att mer eller mindre omedvetet associeras med olika sorters texter kan valet av typsnitt ha stor inverkan. Minns ni typsnittet Comic Sans? Tanken var att det skulle påminna om handskriven text. Snabbt kom det att associeras med mindre seriös framtoning. Många använde typsnittet på hemsidor för att ironisera sig över såväl dåligt gjorda hemsidor som allt för seriösa hemsidor. Om man i dagsläget väljer att använda Comic Sans på sin hemsida kommer antagligen ingen att uppfatta den som särskilt seriös.

typsnitt-2

Vad man istället får göra är att anpassa sitt val efter såväl den media texten ska publiceras för som vilken framtoning man vill ha. Är man osäkert på vilket typsnitt som passar för ändamålet i fråga kan man välja säkra kort så som Times New Roman och Arial. Då dessa passar för de flesta ändamål kommer resultatet garanterat att bli neutralt. Enklast är att helt enkelt prova sig fram. De som yrkesmässigt jobbar med publicering behöver däremot sällan bry sig då de oftast får direktiv om vilka typsnitt som är acceptabla.

Ett problem som har uppstått är att vissa typsnitt är belagda med licens. Det har resulterat i att det inte är säkert att de typsnitt som är tillgängligt på Windows-datorer även finns tillgängliga på Mac- och Linuxbaserade datorer. Sådant kan komplicera saker och ting om man är flera som samarbetar med en text och skickar den mellan varandra. Trots att typsnitt är så pass vanligt förekommande för det därmed även med sig en del problem.