Låter du reklamen förföra dig?

Något som står helt klart och som jag har sett åtskilliga gånger är hur media i form av tidningar, radio och TV samt olika utskick påverkar valen för många människor. Naturligtvis har detta inte alls blivit mindre tydligt sedan Internet gjorde sitt intåg i varje människas hem och telefon. Här handlar detta om många saker som du påverkas av, vilket gör det mycket svårt att göra val av produkter baserade på kvalitet och funktion samt säkerhet. Alla talar helt enkelt för att de är de bästa inom alla områden. Vet du helt klart vilket parti som är det bästa att rösta på för Sveriges framtid? Ja, detta är en mycket viktig fråga och det handlar inte om vilken sida du står på. Här är det enda rätta valet att välja det som fungerar.

Hur som helst rör sig inte det som gäller den enskilda personen i vanliga livet så mycket om politik om det inte själva är aktiva inom detta område. Här är det enklare saker såsom vad det ska vara för med, vilket el-bolag de ska välja samt köp av olika produkter och tjänster. På detta plan påverkar alltid media, vilket då speciellt rör allt den reklam du matas med. Du som är privatperson och exempelvis behöver renovera, kommer att finna olika produkter. Vilken är då bäst när du exempelvis ska installera ett värmegolv? Ska du läsa och lita på ditt eget omdöme, eller ska du vara den som litar på den som betalat mest för sina reklamsnuttar?

Lita på ditt eget omdöme

När det förespråkas att du ska lita på ditt eget omdöme, kommer detta inte automatisk betyda att reklam och media är skit. Här handlar det om att få information från reklam och media, vilket kan ge dig bra idéer för de val du står inför. Efter detta validerar du sedan denna information mot andra produkter i samma genre, faktabaserad upplysning om det som det handlar om eller helt enkelt ett regelverk för något. På så sätt kommer du att ha nytta av media samtidigt som du själv skapar dig en klar bild av vilka val du ska göra. En produkt eller tjänst är nästan aldrig lika bra som reklamen och media påstår att den ska vara.