Enhetlig branding

Det har blivit helt otroligt viktigt att lansera sina produkter med en enhetlig layout. Ett ganska typiskt exempel på detta är Apple. Även om man inte känner till varje enskild produkt så märker man snabbt att de hör ihop. Samma gäller internettjänster så som Facebook. Med några väldigt enkla knep kan man skapa en väldigt hög igenkänningsfaktor.

Skapar man en logotyp med en formgivning som gör den representativ för hela utbudet kommer den inte bara att smälta in utan även fungera som fristående reklam. Tittar man på Microsoft klassiska fyrfärgade fönsterlogga så är de inte bara en färggrann logotyp. Den har även en operativ funktion. I deras senaste operativsystem, Windows 10, så fungerar logotypen som en allmän funktionsknapp. Tidigare kallades den för startknappen men har nu fått ett mer generellt namn för att passa in i fler omständigheter.

 

badge-686322_960_720

 

En bransch som har arbetat väldigt mycket på enhetlighet är onlinekasinon som Betser. Där är det väldigt uppenbart att färgsättning och branding inte bara är till för att göra sidorna enkla att navigera. Det är även en avgörande del av deras marknadsföring. Flera av kasinosajterna använder sina loggor och färgsättningar som representation för hela verksamheten. Tanken är så klart att kunder och potentiella kunder direkt ska associera till en specifik verksamhet.

Forskning kring konsumenters attityder har visat att rörliga bilder är bäst på att kortsiktigt påverka attityder. Den person som kommer i kontakt med, exempelvis, en film på en hemsida kommer endast under en kortare period ha filmen i åtanke. Under denna perioden kommer personen däremot att vara extra mottaglig. När det gäller att långsiktigt påverka konsumenters attityder är stillbilder och text avsevärt överlägset. Det gör att den som vill forma långvariga inställningar till något gör bäst i att presentera informationen i bilder och text.

Det innebär att den som vill marknadsföra sig enhetligt borde fokusera på enhetlig branding, rörliga bilder, stillbilder och text. Därför är det viktigt att även hitta en språklig uttrycksform som passar målgruppen. Denna metod kommer med vissa risker. Om man på ett konstlat sätt använder ett viss grupps språkbruk för att vinna förtroende så kan det istället få motsatt effekt. Detta har, bland annat, kallats för astroturfing-effekt. Astroturfing åsyftar när man i marknadsföringssyfte försöker få det att låta som att den som presenterar ett visst budskap själv är en del av mottagargruppen. När det görs bra så ger det otroligt positiv respons från målgruppen. När det görs dåligt så reagerar målgruppen negativt.

Oavsett vad man använder för metoder så går det inte att underskatta effekterna av högkvalitativ branding. Viktigt att komma ihåg är att det inte bara handlar om grafisk framställning. Den grafiska framställningen ger ett visuellt ankare. Vill man däremot befästa sin ställning måste man även lyckats förmedla sin verksamhet i text. Uppenbart är att de som lyckas bäst har helhetskoncept. Kan du gissa dessa språkliga koncept? Mmm… Marabou, I’m lovin’ it och Have it your way. Dessa är exempel på när såväl språk som en visuell framtoning används för att skapa långvariga associationer.

 

Klassisk BK - "have it your way"
Klassisk BK – “have it your way”

 

 

Det finns några enkla steg som man kan följa om man själv försöker skapa ett enhetligt koncept. Fokusera först på färgsättning. Hitta ett schema som passar produkten eller tjänsten. Beskriv konceptet med tre eller fyra ord och se om du kan hitta en representativ mening som kan agera som slogan. Skapa en logotyp som knyter samman den representativa meningen och den typen av design som du har i åtanke. Följer man detta får man ett helhetskoncept i miniatyr som sedan med fördel kan låtas vara vägledande för den fortsatta framställningen.